4.Често задавани въпроси1. Кой може да участва в Програмата?
Тя е предназначена за млади и любознателни хора с езикови познания, които искат да опознаят света и хората в него и да представят своята страна и работата на Лайънс- движението в нея. Не е задължително те да са членове на Лео-клубове или техни роднини да са членове на Лайънс-клубове.
2. Заплаща ли се такса за участие в лагера и/или престоя в семейство?
Най-често не се изисква такса, но има лагери, където изрично е записана стойността на таксата - моля, направете справка в каталога на лагерите.
3. Кой заплаща транспортните разходи?
Това е ангажимент на участника - самостоятелно, чрез родителите или изпращащия клуб.
4. Каква сума е необходима за джобни пари по време на лагера?
Не по-малко от 300 евро.
5. Какви са битовите условия в лагерите?
В лагерите условията не са луксозни, а по-скоро спартански. Има абсолютна дисциплина и ред.
6. Каква е програмата на лагерниците?
За всеки ден е предвидено някакво занимание - пътуване в околностите, срещи с лайънс- клубове, презентации на страните, от които са участниците (които те сами подготвят)
7. Каква е възрастовата граница на участниците?
По- голямата част от лагерите са за младежи между 17 и 22 години, като възрастта трябва да е валидна към датата на започване на лагера. Има някои изключения извън тези граници - моля, направете справка в каталога на лагерите.
8. Има ли запазени места за младежи от България за всеки лагер?
Тъй като ние в България нямаме лагер и не участваме в ежегодната борса за места, за нас местата в другите лагери не са гарантирани и е възможно да получим отказ. Все пак с някои държави от Европа поддържаме дългогодишен контакт и имаме гарантирани места, но за не повече от двама младежи.
9. Каква е ролята на изпращащия клуб?
Изпращащият клуб се задължава като гарант, че ще запознае младежа с нашата работа (на Лайънс движението), ще го подготви за достойно участие и представяне на страната ни и на самия клуб, а също ще се включи в организиране на мероприятия при престой на чуждестранни младежи на гости на български семейства. Не е задължително клубът да поеме разходите по пътуването на младежа.
10. Каква е ролята на Председателя по младежкия обмен в Лайънс-движението?
Да координира връзката между младежа, родителите, изпращащият и клуба-домакин. За целта той е получил официална оторизация и единствен може да изпраща и приема апликационни форми.
11. Как действа разменният принцип на Програмата?
Още при кандидатстването на младежа родителите дават съгласието си да бъдат семейство-домакин за период от 1-2 седмици, което включва нощувка, храна, организиране на кратки екскурзии в региона, участие в някакво събитие, което маже да е с инициатор местния клуб и
пр. При пристигане на чуждестранни младежи те се настаняват при различни семейства, подбрани от участващите.


Няма коментари:

Публикуване на коментар